ใบเคลมประกันภัยรถยนต์ มีวันหมดอายุหรือไม่

18/04/2022
แชร์

ใบเคลมประกันภัยรถยนต์มีวันหมดอายุหรือไม่???

สำหรับใบเคลมประกันรถนั้นจะมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุ ซึ่งหมายความว่า ผู้เอาประกันภัยสามารถนำรถเข้าซ่อมได้ภายในช่วงระหว่างเวลา 2 ปี แต่ถ้าจะให้ดี แนะนำว่า ภายหลังจากเกิดอุบัติเหตุและได้รับใบเคลมมาแล้ว ควรนำรถเข้าซ่อมที่ศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมทันที หรืออย่างช้าภายใน 15 วัน เพราะการปล่อยความเสียหายให้เกิดขึ้นไว้นาน อาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายเกินกว่ารายการที่ระบุไว้ในใบเคลมได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดสนิมขึ้นตามรอยของการเฉี่ยวชน ซึ่งกรณีนี้ บริษัทฯ จะรับผิดชอบเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุเท่านั้น และจะทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนี้ด้วยตัวเอง