เกี่ยวกับ

MiGHTY BROKER

        บริษัท ไมตี้ โบรกเกอร์ จำกัด มีเป้าหมายการดำเนินธุรกิจเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการชั้นนำในธุรกิจนายหน้าประกันภัย เราเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ และพร้อมเป็นที่ปรึกษาในการเลือกผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สุงสุดกับลูกค้า ด้วยการเสนอแบบประกันโดยพนักงานมืออาชีพ สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้ในด้านการบริการทั้งก่อนและหลังการขาย โดยมุ่งเน้นการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพที่ดีที่สุด ด้วยการดำเนินธุรกิจ ภายใต้วิสัยทัศน์ “ เราจะเป็นผู้ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัย ด้วยคุณภาพ ความซื่อสัตย์ และตอบแทนสังคม “

บริการจาก Mighty Broker

พันธมิตรบริษัทประกัน

บริการจาก Mighty Broker